Орган сертифікації

Цілі та завдання
Орган сертифікації ТОВ «НОВАСЕРТ» здійснює сертифікацію та оцінку відповідності сортових і посівних якостей насіння та садивного матеріалу та видає сертифікати на партію продукції згідно «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 97.

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу включає наступні етапи:
1.) Подання до органу сертифікації заявки (встановленої форми) до якої додаються: - документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин); - копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження; - схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості, для гібридів - інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.
2.) Укладання договору (cертифікаційної угоди).
3.) Розгляд заявки, прийняття рішення та підготовка до оцінювання орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, і надає заявнику повідомлення, в якому зазначається аудитор із сертифікації, який буде проводити польове оцінювання посівів.
4.) Проведення польових інспектувань (оцінювань).
5.) Аналізування отриманих результатів і прийняття рішення щодо видачі сертифіката.
6.) Виготовлення та видача сертифікату що засвідчує сортові якості насіння та садивного матеріалу.

Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу, включає наступні етапи:
1.) Подання до органу сертифікації заявки до заявки (встановленої форми) додаються копії сертифікату що засвідчує сортові якості насіння і садивного матеріалу.
2.) Укладання договору (cертифікаційної угоди).
3.) Розгляд заявки, прийняття рішення та підготовка до оцінювання орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, і надає заявнику повідомлення, в якому зазначається аудитор із сертифікації, який буде проводити огляд партії та відбирання проб від партії.
4.) Огляд партії та відбирання проб від партії.
5.) Лабораторні випробування відібраної проби. 6.) Аналізування отриманих результатів і прийняття рішення щодо видачі сертифіката.
7.) Виготовлення та видача сертифіката що засвідчує посівні якості насіння та/або товарні якості садивного матеріалу.

КОНТАКТИ

НОВАСЕРТ

Центр сертифікації

Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 54

+38 (097) 978 69 88

© Copyright 2021 НОВАСЕРТ - All Rights Reserved


Runtime Site: 0.071536 s.

Attention! Errors are displayed. It is not safe!