Орган сертифікації

Цілі та завдання
ОРГАН СЕРТИФІКАУЦІЇ ТОВ «НОВАСЕРТ» є акредитованим Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012), в сфері: насіння та садивний матеріал сільськогосподарських культур, кормових, квітково-декоративних, баштанних, овочевих, пряно-ароматичних, лікарських, ефіроолійних, кущових, деревних, плодових, ягідних, горіхоплідних, ліаноподібних культур тощо.


ОРГАН СЕРТИФІКАУЦІЇ ТОВ «НОВАСЕРТ» уповноважений Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 796 від 16.04.2021 на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва шляхом визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, здійснення лабораторного сортового контролю насіння і садивного матеріалу та видачу сертифікатів на посівні якості насіння і товарні якості садивного матеріалу.

СФЕРА_АКРЕДИТАЦІЇ_ОС_НОВАСЕРТ

Процедура сертифікації з визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу.
Включає наступні етапи:
1.) Отримати від Замовника заявку з пакетом документів
до заявки (встановленої форми) додаються копії сертифікату що засвідчує сортові якості насіння і садивного матеріалу.
2.) Укласти договір (cертифікаційну угоду).
3.) Розглянути заявку та прийняти рішення щодо проведення робіт із сертифікації орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, та повідомляє заявника, щодо прийняття рішення про проведення робіт із сертифікації та призначеного аудитора із сертифікації, який буде проводити огляд партії та відбирання проб від партії і Випробувальної лабораторії де буде аналізуватись проба.
4.) Надати Замовнику рахунок для оплати робіт із сертифікації.
5.) Планування робіт із сертифікації.
6.) Здійснити огляд партії та відбирання проб.
7.) Передати відібрані проби до випробувальної лабораторії випробування здійснюють акредитовані на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) лабораторії ТОВ «НОВАСЕРТ» або лабораторії з якими укладено договори субпідряду.
8.) Провести аналізування отриманих результатів та прийняти рішення видавати та/або не видавати сертифікат.
9.) Оформити та виготовити сертифікат що засвідчує посівні якості насіння та/або товарні якості садивного матеріалу, у разі прийнятого рішення видавати сертифікат.
10.) Сформувати сертифікаційну справу за заявкою.
11.) Видати Сертифікат та інші документи із сертифікації Замовнику.
12.) Передати дані щодо проведених робіт із сертифікації до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Загальнодоступна інформація.

У разі необхідності, Ви завжди можете звернутись за електроними адресами: sertnova@gmail.com, sertnovalab@gmail.com та/або телефонами: +38 (097) 978 69 88; +38 (067) 396 67 72 отримати вичерпну інформацію, щодо:
1) схем сертифікації, зокрема:
- процедури оцінювання, 
- правил та процедур для надавання і підтримування сертифікації,
- розширення або скорочення сфери сертифікації
-  призупинення, скасування або відмови в сертифікації;
2) процедури оплати послуг та їх вартості ( Вартість послуг), які надає ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «НОВАСЕРТ;
3) ресурсного забезпечення ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ та джерел фінансування;
4) кваліфікації персоналу задіяного у виконанні робіт із сертифікації та лабораторних випробувань;
5) прав та зобов’язань заявників та клієнтів, зокрема:
- вимоги;
- обмеження щодо використання назви ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ;
- обмеження щодо використання знаку сертифікації;
- способів посилання на надану сертифікацію.

Cкасування або відмова в сертифікації.
Підставою є:
- несвоєчасне подання заявником та/або в неповному обсязі, документів, зазначених у пункті 10 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що затверджений Постановою КМУ від 21 лютого 2017 р. № 97;
- подання заявником в неповному обсязі, документів, зазначених у пункті 23 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що затверджений Постановою КМУ від 21 лютого 2017 р. № 97;
- у разі невідповідності показників якості насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва на таке насіння або садивний матеріал.
У випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікату, клієнт припиняє використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на сертифікацію і вживає заходи, які вимагає схема сертифікації та виконує будь-які інші необхідні дії!

Права та зобов’язання заявників та клієнтів.
Засвідчуються Сертифікаційною угодою, яка є невід’ємною частиною Договору про надання послуг із сертифікації, яка передбачає виконання вимог передбачених п. 4.1. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT).
 

Порядок отримання, оцінювання та прийняття рішень щодо скарг та апеляцій*
У разі виникнення скарг чи апеляцій ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «НОВАСЕРТ» керується наступним Порядком.

Порядок

КОНТАКТИ

НОВАСЕРТ

Центр сертифікації

Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 54

+38 (097) 978 69 88

© Copyright 2021 НОВАСЕРТ - All Rights Reserved


Runtime Site: 0.134974 s.